Nr akt. 307/2014 Zz.
01. 07. 2015 TERMÁL s.r.o. zgodnie z ustawą nr. 307/2014 Sb. U. przyjmuje zgłoszenia o przygotowaniu lub popełnieniu czynu niezgodnego z prawem, którego przedmiotem jest naruszenie uzasadnionych interesów spółki TERMÁL s.r.o. również za pośrednictwem poczty elektronicznej 24 godziny na dobę pod adresem e-mail: podnety@corvinustermal.sk.
Na mocy ustawy nr. 54/2019 Dz. U. o ochronie sygnalistów przed działaniami społecznymi oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (zwana dalej „ustawą o ochronie sygnalistów przed działaniami antyspołecznymi oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw”) w związku z ustawą nr. 18/2018 Coll. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, która reguluje warunki zapewnienia ochrony osobom przed nieuzasadnionymi sankcjami w stosunku pracy w związku ze zgłoszeniem przestępstwa lub innej działalności antyspołecznej oraz prawa i obowiązki osób fizycznych i prawnych w zakresie zgłaszania działalności antyspołecznej.
Osoba odpowiedzialna w rozumieniu ustawy nr. 307/2014 Coll. w sprawie niektórych środków związanych z powiadamianiem o działaniach antyspołecznych oraz w sprawie zmiany i uzupełnienia niektórych ustaw jest TERMÁL s.r.o., zgodnie z postanowieniami § 11 par. 5 ustawy nr. 307/2014 Coll. w sprawie niektórych środków związanych ze zgłaszaniem działań antyspołecznych oraz w sprawie zmiany i uzupełnienia niektórych ustaw:
wyznaczenie określonego elementu organizacyjnego
ITAK s.r.o.
adres: Baštová 38, 94501 Komárno
Telefon: +421 905 223 001
E-mail: termal@podaniepodnetu.sk
jak złożyć skargę:
– ustnie do protokołu
– na piśmie
– elektronicznie