Woda geotermalna pochodzi z dwóch odwiertów oddalonych od siebie o 327 m. Czerpie on z głębokości 1626-1675 m i 1720-1791 m(nr1) oraz 1073-1438 m(nr 2). Temperatura wypływającej wody wynosi 72 °C(nr1) i 56 °C(nr 2). Genetycznie są do siebie bardzo podobne. Skład chemiczny wody z odwiertów jest nieco inny, co wynika z warunków ich powstawania. Skład chemiczny wykazuje dużą stabilność, a woda z obu studni ma wyraźny typ wodorowęglanu sodu. Wartość mineralizacji wynosi odpowiednio 1 098 mg/litr i 1 098 mg/litr. 798 mg/l. Jest on interesujący pod względem zawartości fluoru i kwasu krzemowego.

WODA GEOTERMALNA MA KORZYSTNY WPŁYW NA UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY, STAWY I DZIAŁA REGENERUJĄCO NA ORGANIZM LUDZKI.

Jednostka Wartość/Nr 1Wartość/Nr 2
Namg/litr301224
Kmg/litr4,512,34
Camg/litr3,764,2
F-mg/litr2,770,1
(SO4)2-mg/litr15,42
HCO3-mg/litr763540
H2SiO3mg/litr56,735,5
Mineralizacjamg/litr1098798
Ph 7,467,86
Darmowy CO2mg/litr17,64,4