Parkovanie

 NESTRÁŽENÉ PLATENÉ PARKOVISKO

 

Prevádzka parkovacieho systému

 • Pri vjazde na parkovisko zastavte s vozidlom pred závorou, z kabíny svojho auta si stlačením tlačidla na parkovacom stojane zoberte parkovací lístok. 
 • Po zdvihnutí závory prejdite vjazdom a zaparkujte na voľnom parkovacom mieste.
 • Parkovací lístok si zoberte so sebou a starostlivo uschovajte. V prípade jeho straty alebo poškodenia je výška pokuty 10,- EUR.
 • Prvá hodina parkovania je pre návštevníkov zdarma. Ďalšia začatá doba parkovania je za poplatok.

CENNÍK :

 

         Cena v EUR

Osobné autá, motocykle

     2,50/ 1 deň   

1 dňové zájazdové autobusy 

     10,00/ 1 deň

Autobus, karavan

    10,00/ 1 deň

Parkovné autobusy - 3 noci / 4 dni

    30,00

Autobus týždeň - 6 noci / 7 dni

    50,00

Penále, strata, poškodenie  parkovacieho lístka

    10,00

 • Po prekročení časového limitu 1 hodiny zaplaťte parkovací poplatok v pokladni kúpaliska.
 • Pri výjazde z parkoviska vložte parkovací lístok do čítacieho zariadenia výjazdového stojanu.
 • Po zdvihnutí závory opustite parkovisko.

Pokyny pre 1 dňové zájazdové autobusy:

 •  Pri vjazde na parkovisko vodič zoberie z parkovacieho stojanu parkovací lístok.
 •  Parkovací lístok uhradí v pokladni kúpaliska.
 •  Parkovací lístok pri odchode z parkoviska vloží do čítacieho zariadenia výjazdového stojanu.
 •  Po zdvihnutí závory je potrebné opustiť parkovisko.