Skokanský bazén

28
215.00m2
1.90-3.90

BAZÉN JE MIMO PREVÁDZKY

 

Okrem zážitku zo skákania ponúka bazén pre zdatnejších využiť lezeckú stenu nad vodou, či úžasný pohľad z vodopádov.

 

Zo skokanského bazéna, ktorý má nepravidelný tvar, sa skáče zo skokanských blokov alebo plošín z výšky 1,50 m, 2,60 m a 3,60 m nad hladinou vody.

Bazén je v prevádzke počas letných mesiacov.