Bežné denné ceny

CENNÍK DENNÝCH VSTUPENIEK PLATNÝ OD 17.04.2023

Zakúpené vstupenky umožňujú 1 vstup denne!

  3hod. 1deň
Dospelí 11,50 € 17,00 €
Dospelí nad 62r., Deti od 3 do 15 r.ZŤP  10,50 €  14,00 €
Rodinný balík 2+1* 29,50 € 44,00 €
Rodinný balík 1+2* 27,00 € 40,00 €
Rodinný balík 2+2* 37,00 € 56,00 €
Skupinová cena pre 1 denné zájazdy nad 30 osôb 9,00 € 13,00 €
Skupinová cena školy mimo regiónu 7,50 € 11,00 €
Deti do 3 rokov ZDARMA
Doplatok za každých začatých 15 min 1,00 €
Penále- strata náramku na vstup 10,00 €
Vstup na kúpalisko + sauna (3hod. vstup do sauny 30,00 €
   

Rodinný balík (2+1)*celodenná vstupenka -  dvaja dospelí + 1 dieťa /od 3 do 15 r./
Rodinný balík (1+2)*celodenná vstupenka -  1 dospelý + 2 deti /od 3 do 15 r./
Rodinný balík (2+2)*celodenná vstupenka -  dvaja dospelí + 2 deti /od 3 do 15 r./ -
Pre každé ďalšie dieťa je potrebné zakúpiť vstupenku podľa aktuálneho cenníka.

Obyvatelia s trvalým bydliskom vo Veľkom Mederi  po predložení svojho dokladu totožnosti  za  5,00 € poplatok si môžu dať vystaviť Kartu Veľký Meder, na ktorú následne si môžu zakúpiť zľavnené vstupenky.

Čipový náramok slúži na vstup do areálu kúpaliska cez vstupný systém a na zatvorenie skrinky v šatniach (v suteréne a na prízemí).
Dbajte na riadne uzatvorenie skrinky čipovým náramkom a svoje osobné veci nenechávajte bez dozoru!
Po uvoľnení skrinky, pred odchodom z areálu, PROSÍME NECHAŤ SKRINKU OTVORENÚ!

Za vstupenky do kúpaliska, sauny, tobogany je možné okrem hotovosti zaplatiť platobnou kartou VISA, MASTER CARD a MAESTRO.