Cena viacdenných vstupeniek

Viacdenné vstupenky pre ubytovaných hostí vo Veľkom Mederi
 

Vstupenky sa dajú zakúpiť min. na 2 a max. na 7 dní. 

Vstupy je potrebné vyčerpať  10 dní od dátumu ich kúpy!

ONLINE ZAKÚPENÉ VSTUPENKY SA NEDAJÚ KOMBINOVAŤ S POTVRDENÍM OD UBYTOVATEĽA NA ZAKÚPENIE VIACDENNÝCH VSTUPENIEK S 1 PRERUŠENÍM DENNE!

Predaj vstupeniek do 19:00 hod.                                          

Cenník pre hostí zmluvného partnera

2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni
Dospelí a mládež nad 15 rokov   
s dvoma vstupmi denne
32,00 €     48,00 € 64,00 € 80,00 € 92,00 € 108,00 €
Dospelí nad 62 r., ZŤP, deti od 3    do 15 r. s dvoma vstupmi denne  26,00 € 39,00 € 52,00 € 65,00 € 76,00 € 88,00 €
Rodinný balíček 2+1 (2 dospelí +1 dieťa od 3 do 15r. ) s dvoma vstupmi denne  84,00 € 126,00 € 168,00 € 210,00 € 252,00 € 294,00 €
Rodinný balíček 2+2 (2 dospelí +2 deti od 3 do 15r. ) s dvoma vstupmi denne  106,00 € 159,00 € 212,00 € 265,00 € 318,00 € 371,00 €
Rodinný balíček 1+2 ( 1 dospelý a 2 dve deti od 3 do 15 r.)  s dvoma vstupmi denne  76,00 € 113,00 € 151,00 € 189,00 € 227,00 € 265,00 €
             

Cenník pre neubytovaných hostí

2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni

Dospelí  a mládež  nad  15 rokov s dvoma vstupmi denne

34,00 € 51,00 € 68,00 € 85,00 € 102,00 € 112,00 €
Dospelí nad 62 r., ZŤP, deti od 3 r. do 15r. s dvoma vstupmi denne 28,00 € 42,00 € 56,00 € 70,00 € 84,00 € 91,00 €
Rodinný balíček 2+1 (2 dospelí +1 dieťa od 3 do 15r. ) s dvoma vstupmi denne  88,00 € 132,00 € 176,00 € 220,00 € 264,00 € 300,00 €
Rodinný balíček 2+2 (2 dospelí +2 deti od 3 do 15r. ) s dvoma vstupmi denne  112,00 € 168,00 € 224,00 € 280,00 € 336,00 € 380,00 €
Rodinný balíček 1+2 ( 1 dospelý a 2 dve deti od 3 do 15 r.)  s dvoma vstupmi denne  80,00 € 120,00 € 160,00 € 200,00 € 240,00 € 272,00 €

 

Užitočné informácie k použitiu viacdenných vstupeniek

Vstupenky na viacej dní (min. na 2 a maximálne na 7 dní) sa dajú zakúpiť na čipové náramky, ktoré poskytne termálne kúpalisko návštevníkom v pokladniach vo vstupnej hale. Ku aktivácii čipových náramkov je potrebné predložiť potvrdenie od ubytovateľa o zaplatení dane za ubytovanie 1,00€ za 1 prenocovanie.
Za každý aktivovaný čipový náramok sa účtuje kaucia vo výške 10,00€; ktorú po vyčerpaní všetkých vstupov a predložení pokladničného dokladu o kúpe a odovzdaní náramku, pokladník   vráti kauciu zákazníkovi.

Vstupy je potrebné vyčerpať do 10 dní od dátumu ich kúpy! Zakúpené vstupy nie je potrebné vyčerpať následne všetky za sebou, je možné vynechať deň medzi návštevami. Náramok umožňuje vstup s jedným prerušením denne.
Deti do 3 rokov majú vstup zdarma.

Čipový náramok slúži na vstup do areálu kúpaliska cez vstupný systém a na zatvorenie skrinky v šatniach (v suteréne a na prízemí).

Dbajte na riadne uzatvorenie skrinky čipovým náramkom a svoje osobné veci nenechávajte bez dozoru!
Po uvoľnení skrinky, pred odchodom z areálu, PROSÍME NECHAŤ SKRINKU OTVORENÚ!

Za vstupenky do kúpaliska, sauny, tobogany je možné okrem hotovosti zaplatiť platobnou kartou VISA, MASTER CARD a MAESTRO.