Geotermálna voda pochádza z dvoch vrtov vzdialených od seba 327 m. Čerpá sa z hĺbky 1626 – 1675m a 1720 – 1791m (Č 1) a 1073 – 1438 m (Č 2). Teplota vytekajúcej vody je 72 °C (Č 1) a 56 °C (Č 2). Geneticky sú si veľmi podobné. Chemické zloženie vody z vrtov je trochu odlišné, čo vyplýva z podmienok ich tvorby. Chemické zloženie preukazuje veľkú stabilitu a voda z oboch vrtov je výrazného nátriovo hydrogénuhličitanového typu. Hodnota mineralizácie je 1 098 mg/lit resp. 798 mg/lit. Je zaujímavá z pohľadu obsahu fluoridov a obsahu kyseliny kremičitej.

GEOTERMÁLNA VODA MÁ BLAHODÁRNE ÚČINKY NA POHYBOVÉ ÚSTROJENSTVO, KĹBY A REGENERAČNÉ ÚČINKY NA ORGANIZMUS ČLOVEKA.

Jednotka   Hodnota/ Č.1Hodnota/ Č. 2
Namg/lit301224
Kmg/lit4,512,34
Camg/lit3,764,2
F-mg/lit2,770,1
(SO4)2-mg/lit15,42
HCO3-mg/lit763540
H2SiO3mg/lit56,735,5
mineralizáciamg/lit1098798
Ph 7,467,86
Voľný CO2mg/lit17,64,4