Prevádzka parkovacieho systému

 • Pri vjazde na parkovisko zastavte s vozidlom pred závorou, z kabíny svojho auta si stlačením tlačidla na parkovacom stojane zoberte parkovací lístok.
 • Po zdvihnutí závory prejdite vjazdom a zaparkujte na voľnom parkovacom mieste.
 • Parkovací lístok si zoberte so sebou a starostlivo uschovajte. V prípade jeho straty alebo poškodenia je výška pokuty 10,- EUR.
 • Prvá hodina parkovania je pre návštevníkov zdarma. Ďalšia začatá doba parkovania je za poplatok.
SlužbaDoba trvaniaCena
Parkovné osobné auta, motocykle1 deň2,50 €
1 dňové zájazdové autobusy1 deň10,00 €
Autobus+karavan1 deň10,00 €
Parkovné autobusy 3 noci / 4 dni30,00 €
Autobus týždeň6 noci / 7 dní50,00 €
Penále, strata, poškodenie parkovacieho lístka10,00 €
 • Po prekročení časového limitu 1 hodiny zaplaťte parkovací poplatok v pokladni kúpaliska.
 • Pri výjazde z parkoviska vložte parkovací lístok do čítacieho zariadenia výjazdového stojanu.
 • Po zdvihnutí závory opustite parkovisko.

Pokyny pre 1 dňové zájazdové autobusy

 • Pri vjazde na parkovisko vodič zoberie z parkovacieho stojanu parkovací lístok.
 • Parkovací lístok uhradí v pokladni kúpaliska.
 • Parkovací lístok pri odchode z parkoviska vloží do čítacieho zariadenia výjazdového stojanu.
 • Po zdvihnutí závory je potrebné opustiť parkovisko.